Dienstverlening

Datamanagement

EFFICIËNTE DATAVERWERKING
Elke organisatie wil graag op een efficiënte, veilige, overzichtelijke en goed gecontroleerde manier data uit diverse gegevensbronnen verzamelen, met elkaar combineren en integreren, aggregeren en tenslotte op een handige manier opslaan op een centrale plek waar elke afdeling van profiteren kan: een datawarehouse.
Zodat medewerkers door de hele organisatie heen deze data in snelle rapportages gepresenteerd kunnen krijgen. Waarbij gegarandeerd is dat iedereen met dezelfde onderliggende definities werkt en rapporten door eindgebruikers zelf op maat gesneden kunnen worden gemaakt. Dus ja: één versie van de waarheid, maar wel gezien door iemands persoonlijke bril.

DATAKWALITEIT BELANGRIJK ASPECT
De kwaliteit van de data moet daarbij boven elke twijfel verheven zijn, dus processen die de data controleren, completeren en opschonen zijn daarbij onmisbaar. De impact van wijzigingen in zo’n datawarehouse-systeem moet snel kunnen worden vastgesteld en de wijzigingen zelf (het onderhoud) moeten snel en gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Daarvoor is het nodig om zo’n systeem metadata-gedreven en modulair op te zetten en programmatuur zoveel mogelijk automatisch te laten genereren.

Business Intelligence

DATA ALS GRONDSTOF VOOR UW INFORMATIE
Bij Zentys denken we graag in kansen en in mogelijkheden. Wij zien data als grondstof die tot waardevolle informatie kan worden omgezet. Wij geloven dat de beschikking over deze informatie u beter in staat stelt uw doelstellingen te bereiken, uw processen te verbeteren en u van inzichten kan voorzien, zodat u snel en adequaat kunt inspelen op nieuwe kansen en uitdagingen.

ERVARING
Bij Zentys beschikken we over experts met ruime ervaring op het gebied van Business Intelligence. Onze consultants hebben aan talloze BI projecten deelgenomen en weten als geen ander aan te wijzen waar de mogelijkheden liggen. Zij zijn pragmatisch en werken klantgericht met de wetenschap dat iedere klant zijn eigen specifieke wensen heeft.

RESULTAAT
Iedere klant is anders, met zijn eigen software en methodieken. Bij Zentys zien wij deze zaken als hulpmiddelen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Onze consultants beschikken over gedegen kennis van verschillende softwarepakketten en methodieken en passen zich makkelijk aan aan de voorhanden middelen en mogelijkheden.

COMMUNICATIE
De rol van communicatie in BI projecten blijft vaak onderbelicht. Bij Zentys erkennen wij dat communicatie beslissend kan zijn voor het welslagen van een BI project. Onze consultants besteden hier ruim aandacht aan en dit leidt tot veel tevredenheid bij onze klanten.
Meer weten

Analytics

ANALYSEREN VAN INFORMATIE
De via Data Management verzamelde en verrijkte data moet uiteindelijk in een zinvolle vorm aan eindgebruikers gepresenteerd worden, zodat deze voor de eindgebruiker betekenis krijgt: de data is dan verrijkt tot informatie!

Of het nu in de vorm is van een kubus, een grafiek, een Excel-sheet, een landkaart, of een scherm in een Webbrowser, de eindgebruiker moet gemakkelijk zelf de vorm kunnen bepalen waarin die informatie gepresenteerd wordt (Analytics), zonder dat daar nog zelf voor geprogrammeerd hoeft te worden.
Door zelf modellen te ontwikkelen o.b.v. data uit het verleden kunnen ook rapporten worden gegenereerd waarin betrouwbare voorspellingen worden gedaan over b.v. toekomstig klantgedrag of omzetontwikkeling (Forecasting).

En het mooiste is als de eindgebruiker, door zelf te kunnen spelen met de informatie en de diverse rapportage mogelijkheden, tot nieuwe inzichten komt en zich bewust wordt van de achterliggende, tot dusver onbekende, verbanden tussen de informatie elementen (Data Mining). Waardoor de eindgebruiker weer tot nieuwe vragen kan komen, die hij/zij dan vervolgens zelf weet te beantwoorden door een nieuwe rapportage te definiëren (Data Discovery).

BIG DATA
Ook data die in zeer grote hoeveelheden en met een hoge frequentie wordt aangeleverd (Big Data) kan tegenwoordig met de nieuwste software toch op een inzichtelijke wijze aan eindgebruikers beschikbaar worden gesteld.

BETER INZICHT
Zo kunt u tot een steeds beter inzicht en begrip van uw eigen organisatie komen (Business Intelligence), waardoor u betere beslissingen kunt nemen voor al uw business processen, zoals b.v. Marketing, Finance, Risk en Operations of b.v. de inrichting van uw website.

Riskmanagement

Sinds de financiële crisis is Risk Management steeds belangrijker geworden. Banken en verzekeraars zijn verplicht inzage te geven in hun portfolio en het risico dat daarmee gepaard gaat (denk aan Basel en Solvency). SAS heeft in dit kader de afgelopen jaren een aantal oplossingen op de markt gebracht waarmee financiële instellingen aan deze rapportageverplichting kunnen voldoen. Door regelmatige updates bent u er van verzekerd dat u rapportages aan de laatste richtlijnen voldoen.

Als partner van SAS hebben wij diverse van deze oplossingen geïmplementeerd. Onze kracht hierbij ligt in het inrichten van het datawarehouse, dat de basis vormt van al deze oplossingen, de SAS Detail Data Store (DDS). Wij kennen dit datamodel zeer goed en helpen u graag met het inrichten ervan.

Een ander punt waarin wij sterk zijn is de exploitatie van de gegevens uit de oplossingen. Wij hebben een datamodel ontworpen dat er op geënt is de gegevens uit zowel het DDS (datawarehouse) als de Reporting Repository (hierin worden de berekende gegevens door de diverse oplossingen weggeschreven) binnen uw organisatie beschikbaar te maken. Dit datamodel sluit perfect aan op SAS Visual Analytics en de overige SAS BI tools. Hiermee stelt u zichzelf in staat om naast de externe rapportage verplichting, ook aan de interne rapportage behoefte te voldoen.

Bij Zentys bent u aan het juiste adres voor uw Datawarehouse, Business Intelligence rapportages, Analytics en Risk Management!

Meer weten

Wilt u weten wat Zentys voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op.