Analytics

ANALYSEREN VAN INFORMATIE

De via Data Management verzamelde en verrijkte data moet uiteindelijk in een zinvolle vorm aan eindgebruikers gepresenteerd worden, zodat deze voor de eindgebruiker betekenis krijgt: de data is dan verrijkt tot informatie!

Of het nu in de vorm is van een kubus, een grafiek, een Excel-sheet, een landkaart, of een scherm in een webbrowser, de eindgebruiker moet gemakkelijk zelf de vorm kunnen bepalen waarin die informatie gepresenteerd wordt (Analytics), zonder dat daar nog zelf voor geprogrammeerd hoeft te worden.
Door zelf modellen te ontwikkelen o.b.v. data uit het verleden kunnen ook rapporten worden gegenereerd waarin betrouwbare voorspellingen worden gedaan over b.v. toekomstig klantgedrag of omzetontwikkeling (Forecasting).

En het mooiste is als de eindgebruiker, door zelf te kunnen spelen met de informatie en de diverse rapportage mogelijkheden, tot nieuwe inzichten komt en zich bewust wordt van de achterliggende, tot dusver onbekende, verbanden tussen de informatie elementen (Data Mining). Waardoor de eindgebruiker weer tot nieuwe vragen kan komen, die hij/zij dan vervolgens zelf weet te beantwoorden door een nieuwe rapportage te definiëren (Data Discovery).

sas-visual-analytics       sas-visual-analytics2

BIG DATA

Ook data die in zeer grote hoeveelheden en met een hoge frequentie wordt aangeleverd (Big Data) kan tegenwoordig met de nieuwste software toch op een inzichtelijke wijze aan eindgebruikers beschikbaar worden gesteld.

BETER INZICHT

Zo kunt u tot een steeds beter inzicht en begrip van uw eigen organisatie komen (Business Intelligence), waardoor u betere beslissingen kunt nemen voor al uw business processen, zoals b.v. Marketing, Finance, Risk en Operations of b.v. de inrichting van uw website.

Zentys heeft de expertise en ervaring in huis om ook uw organisatie via Analytics nog slimmer te maken. Wij maken daarbij gebruik van SAS software.

Meer weten

Wilt u weten wat Zentys voor u kan betekenen op het gebied van Analytics, neemt u dan contact met ons op.